(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Proč Rozvojové cíle tisíciletí?

 

Když se obracíme na Mladé profesionály s rozvojovými problémy, je pro nás zásadní otázkou: Jaká rozvojová témata zvolit? Při našich akcích jsme se zaměřili na témata vztahující se k Rozvojovým cílům tisíciletí, poskytující nám možnost hovořit o rozličných způsobech, jak přispět k světovému rozvoji pomocí drobných individuálních příspěvků. Možná vám rozličné rozvojové sektory, které tvoří Rozvojové cíle tisíciletí, poskytnou několik nápadů, jak zaujmout nové cílové skupiny.

 

 

MD…co?

 

MDG's je zkrácený výraz pro Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals).
A jistě Vás zajímá, co jsou tyto cíle? Nejlepší fotbalové zacílení na branku tisíciletí? Další kniha z trilogie Tisíciletí? Strategické cíle Banky tisíciletí? Vládní nařízení pro podporu rozvoje v novém tisíciletí? Upřímně... Ne!

 

 

Co jsou tedy Rozvojové cíle tisíciletí?

 

Tzv. „ztracená desetiletí rozvoje“ 60. a 70. let XX. století vystřídalo v 90. letech několik mezinárodních konferencí, podle nichž potřebovala rozvojová akce členských států Spojených národů nový jev. Kofi Annan, Generální tajemník Spojených národů od roku 1997 - 2006, vydal v březnu 2000 zprávu „My národy: role Spojených národů ve 21. století“, kde upozorňuje na nutnost nové, cílené a měřitelné pobídky, ke které by se členské státy zavázaly.

V září 2000 se 189 státních představitelů z celého světa sešlo na ředitelství Spojených národů v New Yorku, kde přijalo tzv. Prohlášení tisíciletí pro Spojené národy. Takto se zavázali k partnerské spolupráci při snižování chudoby a nerovností při celosvětovém rozvoji (viz http://www.un.org). Právě tehdy vznikly Rozvojové cíle tisíciletí, které jako první v historii Spojených národů představovaly časově ohraničené záměry s pevně stanoveným termínem: 2015.

Mezi osm Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se řadí odstranění extrémní chudoby, podpora udržitelného rozvoje, rovnoprávnost pohlaví nebo podpora vzdělávání pro všechny. Tyto cíle byly vytvořeny s jasnými opatřeními a indikátory, pomoci nichž světové vlády a občanské společnosti vědí přesně, co je zapotřebí k vypořádání se se světovou chudobou.

Jak Kofi-Annan tehdy poznamenal:

„Mezinárodní společnost se právě vynořila z éry závazné odpovědnosti. Nyní musí nastoupit éru realizace, v které zmobilizuje jak vůli, tak zdroje potřebné k naplnění daných závazků.“

 

8 Cílů

 

 

 

A po roce 2015?

 

The MDGs will be outdated in 2015. So you may be wondering if it still makes sense to promote them to YMPs and other target groups. We think: yes it does! Within only 12 years, MDGs have become a landmark in the story of international relations. The MDGs prove that a set of measurable targets and indicators can be a driver for human sustainable development and for the adoption of new lifestyles.

In fact, it is undeniable that MDGs generate a stage of support on poverty eradication without precedents. From governments to civil society, from international organizations to local communities, the public support for development policies increased worldwide.

The past years also showed some weaknesses in the MDG process. For some, MDGs are a donor-led agenda that don’t take into account local contexts or national priorities. Others argue that there are some missing dimensions in the Goals, like human rights, good governance, and quality of education. Other critics point out that MDGs neglect the poorest and the most vulnerable. By measuring the average progress, the risk that some people will fall behind the line is very high.

Since 2000, the world has been changing. Economic, social, environmental, and cultural dimensions are pulsing by the second. The challenges are increasing: overpopulation, economic growth, social protection, climate changes, equity and cohesion, gender and human rights…and the solutions are not clear for all.

What is now clear is that the eight MDGs will not be achieved by 2015. This doesn’t mean that the international commitment to improve the efforts to eradicate extreme poverty and promote human development are decreasing - on the contrary, the post-2015 debate is already on the world agenda. Some key issues like chronic poverty, climate change, human rights, urbanization, and economic growth are being addressed in order to reflect the new thinking on development.

There are some trends in the post-2015 discussion for the MDGs: retain the MDGs with some minor changes; refine their contents and redesign the architecture; develop a completely different framework, with a new structure, or new targets and new indicators; and forward the same MDGs without a timeline.

The debate will continue. We can follow the discussion through international campaigns, such as Beyond 2015. Beyond 2015 “is a global civil society campaign, pushing for a strong and legitimate successor framework to the Millennium Development Goals”. Also on the website www.post2015.org, it’s possible to find key documents, reports and ongoing research on the post-2015 agenda.

The post-2015 agenda will for sure reflect new development challenges towards a better world!

We invite you to take the MDG and post-MDG agenda to the YMPs like we did in our actions addressing many different locations and occasions such as shops at Christmas, travelers, bars, and many more.

You will find in the MDGs a set of many topics that can suit your target group in many ways.