(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

   

Budovat světové partnerství pro rozvoj

 

 

Úkol 8.A:

Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni).

Úkol 8.B:

Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.).

Úkol 8.C:

Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států.

Úkol 8.D:

Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí.

Úkol 8.E:

Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích

Úkol 8.F:

Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti.

 

Co je třeba uvařit a kdy?

Struktura vašeho kuchařského systému je dokonale spojena se schopností rozvinout Celosvětové partnerství pro rozvoj. Můžete vařit z produktů rovného obchodu (Fair Trade Products), které povedou k rozvoji otevřeného, pravidly podloženého, transparentního, antidiskriminačního obchodního a finančního systému. Systém spravedlivého světa vás může inspirovat k upečení komplexního skoncování se zadlužením rozvojových zemí. S každým můžete sdílet příležitosti pro vaření lepšího světa zefektivněním ODA a se zbytkem světa můžete slavit, a to díky všem zaručené dostupnosti užitků moderní, zvláště informační a komunikační, technologie.

 

Ve kterém stádiu se právě nacházíme?

Živobytí milionů lidí podlehlo nedávné ekonomické a finanční krizi. Ve finančním systému a zpřístupnění obchodů v zaostalých zemích zbývá stále hodně práce. Rozsáhlá pomoc rozvojovým zemím je na míle vzdálená mezinárodnímu příslibu a váha dluhů představuje pro rozvojové země stále velkou přítěž. Pouze reforma mezinárodního ekonomického, finančního a obchodního systému může přinést významný efekt pro strukturu celého světa.

Ve věci technologií zůstává mezi rozvíjejícími a rozvinutými zeměmi stále jakási propast. Svět je dokonale propojen pomocí mobilních, vysokorychlostních komunikační zařízení, ke kterým však spousty lidí na venkově nemají přístup nebo jsou příliš chudí, aby si je mohli dovolit. Právě moderní technologie lze nasadit do rozvoje strategií pro efektivní redukci chudoby.

V oblasti lékařství „se jedná o jasnou existenci propasti v přístupnosti medicíny pro veřejný i soukromý sektor, jakož i rozmanitost cen ztěžující chudým lidem její finanční dostupnost.“ (zpráva MDG 2011) Abychom zpřístupnili cenově přijatelná léčiva, je zapotřebí posílit úzkou spolupráci s farmaceutickými společnostmi.

MDG monitoring pro cíl č. 8

 

What to tell Young Modern Performers about this MDG?

The relations between global north and global south are not something that only lie in the hands of a few political leaders. In fact, much can be contributed on the personal level by YMPs (and anyone else). This is especially true for consumption patterns as YMPs set major trends in consumption. Very often they are the first to try out new products, and other groups in society follow that example. We can motivate YMPs to buy fair trade products, sustainable products, and products that have been produced with social certification. Thereby, YMPs can contribute to an increased demand for products that ensure decent working and living conditions for producers in the global south. We tried to promote sustainable shopping to YMPs in actions like distributing fair trade wristbands in clubs, showing fair trade coffee through a film clip, and offering napkins on fair trade in cafeterias.