(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Různí hosté mají různé chutě

 

Kuchař v kuchyni musí přemýšlet o tom, které jídlo jeho hosté nejvíce ocení. Totéž platí i pro NNO, věnují-li se rozvojovému vzdělávání. Vždy je naším cílem dotknout se lidí a motivovat je, aby přispívali ke globálnímu rozvoji. Ale co lidi motivuje? Porovnáme-li například žáka základní školy a obchodního manažera, motivace může být velmi odlišná. Různé skupiny, jimiž se nevládní organizace zabývají, mají v globální situaci různé zájmy a mají tedy i různé názory na to, co může každý pro rozvoj udělat. Samozřejmě, že každá nevládní organizace by se ráda zabývala rozvojovými tématy, jež by byla v povědomí široké veřejnosti. Ale snaha oslovit všechny jednou a touž problematikou by skončila tak, že nevládní organizace vlastně nikdy nikoho doopravdy neosloví.

 

Základní myšlenku akcí popsaných v této databázi činí předpoklad, že je mnohem slibnější nejprve vybrat skupinu lidí ze společnosti a následně se na tuto skupinu konkrétně zaměřit s obsahem a metodami, jež  jsou pro ni nejvhodnější. V zde uváděných akcích rozvojového vzdělávání se zaměřujeme nejen na širší společnost, ale především na zvláštní skupiny lidí. Ve společenských vědách se tito lidé nazývají "mladí profesionálové". Pojďme se o nich dozvědět více....

 

 

Kdo jsou mladí profesionálové?

 

© helix - Fotolia

 

Mladí profesionálové představují novou sociální třídu, jež tvoří přibližně 10 % evropské populace. Vznik této sociální skupiny je fenoménem, který do rozvojového vzdělávání doposud nebyl zahrnut. Mladé profesionály lze považovat za nadcházející, nekonvenční profesionální elitu (někdy též nazývanou  "nová vyšší třída"), ve věkovém rozmezí 25 až 35 let. Skupina se tedy skládá převážně z mladých odborníků, jež stojí na počátku své kariéry, ale i z čerstvých absolventů a studentů vysokých škol na vysoké úrovni. Mezi mladé profesionály patří mnohé ženy, ačkoliv lze v této skupině nalézt o něco málo více mužů.

 

 

Proč se na mladé profesionály zaměřit s rozvojovým vzděláváním?

 

Na mladé profesionály se s našimi rozvojovými akcemi z tohoto dokumentu zaměřujeme, jelikož mají  značný vliv na naši společnost. Angažují se v ekonomice, státní správě i kulturním životě.

 

© mconnors

 

Jsou dobře vyškoleni, dosahují vysokých příjmů a v pracovním životě se pohybují na klíčových pozicích (nebo na takové pozice aspirují po dokončení studia). Mladí profesionálové pracují jako političtí poradci, právníci, angažují se v médiích, najdeme je mezi novináři, poslanci, spolupracovníky generálních ředitelů, projektovými manažery, analytiky a na dalších vysokých pozicích. Na rozdíl od tradiční vyšší třídy mladí profesionálové nejsou zatím svázáni konkrétním žebříčkem hodnot, ale jsou stále ještě považováni za flexibilní v jeho budování a výběru. Díky svému volnomyšlenkářství se mladí profesionálové zajímají  i o globální politiku a stejně tak jsou otevřeni rozvojovým tématům. Právě v tom spočívá šance pro NNO zpřístupnit rozvojové vzdělávání této nové cílové skupině - pokud najdeme cestu, jak ji oslovit.

 

O co se mladí profesionálové zajímají?

 

Ve snaze dozvědět se o mladých profesionálech více jsme mezi nimi provedli různé ankety. Průzkumy proběhly v zemích našich partnerských organizací: Německo, Portugalsko, Rakousko, Česká republika a Polsko. I když je každá z těchto zemí jiná, existují charakteristiky mladých profesionálů, které jsou společné pro všechny:

 

Kariéra

© SXC - Photo by ugur can

Mladí profesionálové jsou velmi úzce zaměřeni na svůj pracovní život a  věnují tudíž pouze málo času vzdělávacím aktivitám, které nesouvisejí s budováním kariéry. Navíc naše studie ukazují, že je neoslovují formální vzdělávací příležitosti, jako jsou semináře ve vzdělávacích střediscích dospělých. Upřednostňují samostudium.

Toto je část problému, před nímž stojí NNO ve snaze oslovit mladé profesionály mnohými z akcí, jež běžně organizují.

A toto je i důvod, proč jsme se jako společenství nevládních organizací rozhodli vkročit s našimi tématy do  každodenního života mladých profesionálů, místo abychom čekali, až oni  přijdou za námi  na naše akce. Použili jsme za tímto účelem „neformální vzdělávání", jako novou a inovativní metodu.

 

Rozvojová témata

Zjistili jsme, že se mladí profesionálové zajímají o mnohá témata, jako je například politika, ekonomika, sport, kultura a zdravý životní styl. Nicméně, pokud jde o rozvojovou tématiku, stupeň znalostí  se mezi nimi velmi liší. Většina z nich tvrdí, že mají alespoň střední znalost těchto problémů a všeobecně prohlašují, že mají o danou problematiku zájem.  Pokud jde o udržitelný životní styl, výsledky jsou podobné - existují mladí profesionálové s velmi dobrou znalostí udržitelného životního stylu, ale i tací, kteří jej neznají vůbec. Celkově  jsou však k rozvojové problematice velmi citliví  a zajímají se především o otázky udržitelnosti, které se vztahují k jejich každodennímu životu - biopotraviny, elektrické spotřebiče s nízkou spotřebou energie, zelená energie, atd.

Právě proto jsme se v našich rozvojových akcích, týkajících se každodenního života mladých profesionálů, zaměřili na výše uvedená témata. 

 

 

Volnočasové zájmy

 

© Sergejs Rahunoks @ Yeko Photo Studio   © Minerva Studio - Fotolia

 

Mladí profesionálové všeobecně věnují svůj volný čas především sportu a svým přátelům, dále rádi navštěvují kina, restaurace a bary.  Dbají o své jídlo -  mají-li možnost, přednostně nakupují biopotraviny nebo potraviny lokální, nicméně dobře znají i Fair-trade produkty.

 

 © SXC / Gabriella Fabbri

 

Velmi důležitá je pro mladé profesionály móda. Většinou nakupují v obchodních řetězcích jako je např. H&M, zatímco ti bohatší vyhledávají luxusnější značky a osobitější styl. Až na výjimky nevědí nic o pochybných pracovních podmínkách v rozvojových zemích, jež mají za sebou velké módní značky.

 

Mobilita

Většina mladých profesionálů používá jako dopravní prostředek auto. Někteří jsou si vědomi, že to není příliš ekologický ani ekonomický způsob dopravy, ale nevyměnili by jej za jízdu na kole, ačkoliv by byli otevřeni možnosti používat elektrická vozidla v případě, že by byla více rozšířena.  Hodně létají, jelikož cestování představuje součást jejich životního stylu.

 

Multimedia

Médium číslo jedna představuje pro mladé profesionály bezpochyby internet. Fakticky jsou skupinou, která jej ve společnosti využívá nejintenzivněji. Mnoho z nich také poslouchá rádio, již méně jich sleduje noviny, zprávy, lifestylové časopisy nebo televizi.

Pro  NNO, které se chtějí na mladé profesionály zaměřit, to znamená, že účinnost jejich rozvojových akcí zvýší spojení s internetem. V našich receptech najdete několik příkladů, jak toho dosáhnout -  například lze využít stránky na Facebooku.

 

Kde mladé profesionály najít?

 

Chcete-li se jako NNO zaměřit na tuto skupinu, odpověď na výše uvedenou otázku je pro vás velice důležitá. Mladí profesionálové si chtějí svůj volný čas užívat a odpočinout si od práce. Obzvláště rádi sportují a jsou aktivní – věnují se všem druhům sportů včetně turistiky, cyklistiky, plachtění a lyžování. Ve městech je najdete v tělocvičnách.

 

© Diego Cervo © SXC - Photo by Benjamin Earwicker

 

Pokud zrovna nesportují, vychutnávají si mladí profesionálové dobré jídlo a setkání s přáteli na drinku nebo kávě. Většina z nich obědvá každý den  v restauraci – potkáte je v široké škále restaurací, módních barů a kaváren. Často dbají o své jídlo a pokud mají možnost, dávají přednost bio potravinám. Obchody s bio potravinami nebo farmářské trhy díky tomu také mohou být vhodným místem, kde je lze zahlédnout.

Mladí profesionálové se zajímají i o kulturu a zábavu. Co se kultury týče, obvykle preferují filmy a koncerty. Kina a kluby tedy představují další jimi navštěvovaná místa.

 

© corepics - Fotolia

 

© SXC - Photo by Roman Ploj

Populární zábavou je pro mladé profesionály nakupování a velmi důležitá je pro ně móda. Obchodní centra tak budou každopádně dobrým místem, kde je možné je oslovit zatímco nakupují. Navíc poskytují prostor i pro další oblíbené aktivity mladých profesionálů – bývají zde například kina a restaurace.

 

Máte zájem ještě o další informace o mladých profesionálech? Podívejte se na detailní výsledky našeho výzkumu veřejného mínění.