(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

Przepis na kolekcję naklejek

lub

Jak dotrzeć do Młodych Aktywnych Zawodowo podczas zakupów.

 

 

 

 

Internetowe źródła

 

MCR

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/

 

MCR 1: Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu

http://www.kiva.org/

http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded

 

MCR 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym

http://www.educacaoparatodos.org/

http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related

 

MCR 3: Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet

http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg

 

MCR 4: Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci

http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5

 

MCR 5: Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych

http://www.campanhadarvida.com/

 

MCR 6: Zwalczanie Aids, malarii i innych chorób

http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx

 

MCR 7: Zapewnienie stanu równowagi elkologicznej środowiska

http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc

http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde

http://www.unwto.org/worldtourismday/photocompetition/photogallery.php?lang=E

http://gadgets.infoniac.com/top-5-eco-friendly-toys.html

http://www.earth-water.org/

 

MCR 8:  Rozwijanie i umacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju

Sprawiedliwy handel

http://equacao.comercio-justo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27

Etyczna konsumpcja

http://www.dolceta.eu/portugal/Mod5/

 

<poprzednia strona