(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

MCR_7

Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.

 

 

Target 7.A:

Włączenie do polityki i programów działania każdego kraju zasad zrównoważonego rozwoju oraz zahamowanie utraty zasobów środowiska naturalnego,.

Target 7.B:

Zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej. Osiągając w 2010 roku znaczące zmniejszenie szybkości utraty

Target 7.C:

Zmniejszenie o połowę do 2015 roku liczby ludzi nie mających dostępu do wody zdatnej do picia i do urządzeń sanitarnych,

Target 7.D:

Doprowadzenie, do 2020 roku, do znacznej poprawy warunków życia co najmniej 100 milionów ludzi mieszkających w slumsach.

                                               

Główny składnik

Nie pal ciasta, ratuj nasza planetę! Do tego przepisu potrzebujesz wody, lasu, różnorodności biologicznej oraz dostępu do poprawy warunków sanitarnych (w przypadku dumpingu odpadów).

 

Co osiągnęliśmy do tej pory?

Każdy region poczynił postępy w zwiększaniu dostępu do wody pitnej. 2012 rok oznaczał osiągnięcie MCR 7.C (zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody pitnej) czyniąc go tym samym jednym z pierwszych MCR które miały być spełnione długo przed 2015 rokiem.

Jednakże, choroby związane z wodą są ludzką tragedią, zabijając miliony każdego roku odbierają kolejnym milionom ludzi szansę na zdrowe życie i osłabiają wysiłki na rzecz rozwoju.

Jeśli chodzi o warunki sanitarne: połowa ludności żyjąca w regionach rozwijających jest zmuszona radzić sobie bez nich. Oznacza to, że 7 MCR cel nie zostanie osiągnięty w 2015 roku. W rzeczywistości, istnieje nadal 2,5 miliarda ludzi żyjących bez niezbędnych urządzeń sanitarnych. Brak toalet jest przyczyną szacowanych 2 milionów zgonów rocznie, których dało się uniknąć głównie wśród dzieci zabitych przez odmiany czerwonki. Dlatego, toalety mogą być prostym rozwiązaniem problemów zdrowotnych na świecie.

 Czy wiesz, że każdy dolar wydany na wodę i urządzenia sanitarne wróci w postaci 8 dolarów w wyniku oszczędności czasu, zwiększonej produktywności oraz zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. A zatem naprawdę warto walczyć o środowisko!

Spójrzmy teraz na środowisko. tempo wylesiania i utraty lasów z przyczyn naturalnych zwalnia. Baaaardzo poooowooooli.... co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów.

Na papierze istnieją przepisy przyjęte w celu zagwarantowania integracji zrównoważonego rozwoju z politykami krajowymi. Niemniej jednak rzeczywistość pokazuje nam, że z powodu przyczyn ekonomicznych, rządy często odsuwają politykę ochrony środowiska na bok. I to jest prawdziwa katastrofa. W rzeczywistości, zielona polityka gospodarcza jest wskazywana jako jedno z rozwiązań dla światowych problemów gospodarczych i ograniczania ubóstwa.

 

Inwestycje w czystą energię i promowanie rozwiązań opartych na ekosystemie to tylko niektóre z kierunków, które możemy obrać w celu poprawy równowagi ekologicznej

 

MDG Monitor for Goal 7

 

Co powiedzieć MAZ na temat 7 MCR?

Globalna zmiana klimatu oraz oszczędzanie środowiska były tematem dyskusji publicznej przez bardzo długi czas, ale tak naprawdę nie osiągnęły one MAZ. Staramy się to zmienić poprzez poszukiwanie realistycznych opcji odpowiadających życiu MAZ. Nie chcą oni jeździć na rowerze? OK, nie ma zatem sensu promowania wśród nich takiego sposobu podróżowania. Nie możemy jednak po prostu zostawić MAZ tylko dlatego, że nie zgadzają się z typowymi sposobami oszczędzania środowiska. Skoro tak to dlaczego nie promować wśród nich energooszczędnych samochodów i e-mobility. Podczas naszych akcji rozwojowych odkryliśmy, że MAZ są otwarci na tego typu propozycje.  To samo tyczy się odpadów IT. MAZ nie chcą mieć tylko jednego, starego komputera oraz mieć najnowsze gadżety. Dlaczego nie pokazać im jak pozbyć się starych komputerów i wydłużyć żywotność obecnych urządzeń? Oto kilka przykładów tego jak staraliśmy się przystosować nasze rady do urządzeń RTV lub jak zmniejszyć ilość plastikowych śmieci.

 

Jest wiele rzeczy pomiędzy “nic nie robieniem” a “ robieniem wszystkiego co możliwe” aby zapewnić trwałość środowiska naturalnego.

Skierowanie &MCR do Młodych Aktywnych Zawodowo: zielony to noey czarny