(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

Dlaczego z edukacją rozwojową chcemy dotrzeć akurat do Młodych Aktywnych Zawodowo?

 

Akcje opisane na tej stronie adresowane są do Młodych Aktywnych Zawodowo ponieważ to w ich rękach leży znaczna część wpływów naszego społeczeństwa. Pracują oni w ekonomii, administracji i kulturze.

 

© mconnors

 

Są dobrze wyszkoleni, dobrze zarabiają i zajmują kluczowe pozycje w firmachlub dążą do tego. Młodzi aktywni zawodowo pracują jako doradcy polityków, prawnicy, przedstawiciele mediów, dziennikarze, pracownicy prezesów, posłowie, kierownicy projektów,analitycy lub na innych wysokich stanowiskach.Ponadto mają oni otwarte umysły i wykazują duże zainteresowanie zarówno światową polityką, jak i tematyką rozwojową. Jest to szansa dla organizacji pozarządowych na otwarcie się na nową grupę społeczną jeżeli tylko dowiemy się jak do nich dotrzeć.