(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Zlepšit zdraví matek

 

 

Záměr 5.A:

Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti

 

 

Co je třeba uvařit a kdy?

Abychom mohli vařit pro „lepší“ svět, jedním z opatření je eliminace mateřské úmrtnosti
o ¾ pro všeobecné umožnění reprodukčního zdraví do roku 2015. Předporodní péči pro všechny!

 

Ve kterém stádiu se právě nacházíme?

Navzdory pokroku, pro ženy v několika zemích zůstává těhotenství stěžejním zdravotním rizikem. Výrazné většině mateřských úmrtí přitom lze zabránit. Ingredience jsou prosté:

- vzdělávání chlapců a dívek

- potlačení těhotenství v období puberty

- umožnit ženám oddálení porodů a výběr rodiny

- mateřská výživa

- zajištění vyškoleného porodního asistenta a snazší přístup na pohotovost, včetně před-porodní a poporodní péče

Investice do zdraví v mateřství lze charakterizovat jako strategii „oboustranné výhry“. Totiž rozšíří řady ekonomicky aktivních žen přispěje k ekonomickému blahobytu v místních společenstvích a v makro kontextu i celému státu. Nechráněné těhotenství a porodní komplikace navíc snižují schopnost žen podporovat svoji rodinu. V roce 2010, zemřelo v souvislosti s těhotenstvím přibližně 56,000 žen v Indii a 40,000 v Nigérii.

 MDG monitoring pro cíl č. 5

 

Co sdělit Mladým profesionálům o tomto cíli?

Pro tento cíl jsme si vybrali těhotné ženy spadající do skupiny Mladých profesionálek, kterým jsme poskytli informace o světové zdravotní situaci těhotných a pracujících žen. Připravili a rozdali jsme užitečné předměty jako např. těhotenské kalendáře nebo vizitky gynekologů, lázní a salonů krásy. Tak jsme zesíli soucítění Mladých profesionálek s tímto cílem.