(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

 

 

Záměr 6.A:

Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS

Záměr 6.B:

Do roku 2010 zajistit všeobecný přístup k léčení HIV/AIDS pro všechny potřebné

Záměr 6.C:

Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění.

 

Co je třeba uvařit a kdy?

Sbohem AIDS a malárie: Směs poznatků o HIV/AIDS, používání prezervativu plus antikoncepční programy a získáte efektivní recept na boj s HIV/AIDS. Výskyt malárie a dalších závažných chorob pak odvrátíte kombinací prevence a léčebných opatření, trvanlivými insekticidními sítěmi, rozptýleným postřikem uvnitř a rychlým zákrokem s léčivy proti malárii.

 

Ve kterém stádiu se právě nacházíme?

Ročně podlehne malárii téměř 1 milion lidí - především africké děti do 5 let věku.
Ve skutečnosti v Africe zemře jedno dítě každých 30 vteřin, a to na infikované kousnutí komárem přenášejícím malárii. 99% obětí AIDS, malárie a tuberkulózy (TB) žije v rozvojových zemích. Nicméně nejvíce ztrát na životech vlivem malárie zaznamenala Afrika, kde za to 11 zemí snížilo počet případů nákazy a úmrtí o více než 50%. Propagace používání insekticidy naimpregnovaných sítí a zkvalitnění přístupu k léčivům proti malárii zredukuje počty úmrtí způsobených vinou malárie.

Smrt je samozřejmě ústřední problém, přesto i choroby představují společenskou ztrátu, pokud jde o dostupnou pracovní sílu. Zdrcující je to rovněž pro rodiny. Děti, které přišly
o své rodiče, jsou více vystaveny riziku různých forem zneužívání.

Na konci roku 2010 až 34 milionů lidí žilo s chorobou HIV. Antiretrovirální terapie způsobila, že každoroční nárůst infekcí HIV výrazně poklesl a počet mrtvých rovněž tak. Takto se od roku 2010 léčí 6.6 milionů lidí v nízko až středně příjmových zemích. Abychom mohli dát AIDS a malárii „rázně“ sbohem, je nanejvýš nezbytné investovat do efektivní prevence, zdravotní péče a do udržitelného léčení.

MDG monitoring pro cíl č. 6

 

Co sdělit Mladým profesionálům o tomto cíli?

Nemoce neznají hranice. Proto řada Mladých profesionálů, stejně jako řada z nás, může něco udělat proti šíření globálních nemocí. Při oslovení Mladých profesionálů ohledně tohoto Rozvojového cíle tisíciletí jsme jim chtěli poskytnout velmi konkrétní možnosti. V rámci vzdělávání souvisejícím s Rozvojovým cílem tisíciletí 6 jsme například rozdávali kondomy, což lze vidět zde a zde.