(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Zajištění udržitelnosti životního prostředí.

 

 

Záměr 7.A:

Začlenit pravidla udržitelného rozvoje do vládní strategie a odvrátit ztrátu přírodních zdrojů

Záměr 7.B:

Do roku 2010 eliminovat úbytek biologické rozmanitosti

Záměr 7.C:

Do roku 2015 snížit rozsah populace bez trvalého přístupu k pitné vodě a základnímu hygienickému zařízení na polovinu

Záměr 7.D:

Do roku 2020 zásadně zkvalitnit životy alespoň 100 milionů obyvatel chudinských čtvrtí

                                               

Co je třeba uvařit a kdy?

Nespalte váš pokrm, zachraňte naši planetu! K tomuto receptu potřebujete vodu, lesy, biodiverzitu a přístup k hygienickým zařízením (pro vypuštění odpadu).

 

Ve kterém stádiu se právě nacházíme?

Všechny země učinily pokrok ve zlepšení přístupu k čisté pitné vodě. Rok 2012 můžeme označit za rok naplnění záměru 7.C (snížení rozsahu populace bez trvalého přístupu ke zdravé pitné vodě), a to s dobrým předstihem do termínu 2015. Ovšem choroby související s vodou představují pro lidstvo tragédii, zabíjí miliony lidí rok co rok, brání jim ve zdravém životu a podkopává úsilí o rozvoj. Pokud jde o hygienická zařízení, polovina populace rozvíjejících se zemí je postrádá. To předpokládá, že tento MDG záměr nebude do roku 2015 naplněn. Upřímně, 2.5 miliardy lidí stále žijí bez základního hygienického vybavení. Nedostatek toalet stojí odhadem za 2 miliony úmrtí, kterým by se prevencí dalo zabránit. Zvlášť děti usmrtily různorodé formy úplavice. Proto toalety mohou znamenat jednoduché řešení pro světové zdravotní problémy.

Věděli jste, že za každý dolar, vynaložený na vodu a hygienu, činí návrat 8 dolarů za ušetřený čas, zvýšenou produkci a snížené náklady na zdravotní péči?

Nyní se podívejme do přírody. Míra odlesňování a úbytek lesů z přirozených příčin klesají. Ale pomalu... 13 milionů hektarů lesa každým rokem stále ubývá.

Schválením obsáhlé legislativy v listině je zaručeno začlenění udržitelného rozvoje do národních politik zemí. Ve skutečnosti přitom vlády často z ekonomických důvodů schovávají environmentální politiku za zády. A to je největší pohroma. „Zelená ekonomika“ je totiž označována za jedno z řešení pro světový ekonomický růst a redukci chudoby.

Investice do „čisté“ energie a podpora řešení založených na ekosystému, to je několik východisek, s nimiž můžeme zvýšit udržitelnost životního prostředí.

MDG monitoring pro cíl č. 7

 

What to tell Young Modern Performers about this MDG?

Global climate change and saving the environment have been topics in public discussion for a long time. But they did not really reach YMPs. We tried to change this by searching for realistic options that YMPs would find suitable for their lives. They don’t want to ride bicycles. Ok, so it does not make sense to promote this to them. But it is also counterproductive to just leave YMPs to themselves just because they do not agree with the usual ways of saving the environment. Indeed, why not promote energy efficient cars and e-mobility to them? In our development actions we found YMPs to be very open to these options. The same goes with IT waste. Ok, so YMPs do not want to stick with only one old PC and they want to have the latest gadgets. Why not let them know how to dispose of their old devices and increase the lifespan of their current ones? Here are some examples on how we tried to give this adapted advice on IT or how to reduce plastic garbage.

There are many things in between doing nothing and doing everything possible to ensure environmental sustainability. Let us take the MDG 7 to Young Modern Performers: green is the new black.