(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

Kim jesteśmy - szefowie kuchni

 

 

Kto przedstawia Ci bazę danych oraz przepisy na działania? 

Jesteśmy konsorcjum 5 organizacji pozarządowych działających w ramach międzynarodowego projektu europejskiego. W jego ramach docieraliśmy do nowych grup docelowych z treściami uwrażliwiającymi na tematy globalne.

 

 

 finep 3

 

finep to niemiecka organizacja pozarządowa, specjalizująca się w tematyce polityki rozwojowej, polityki ochrony środowiska i wspierania demokracji lokalnej.

 

 

 

imvf 

 

IMVF – to portugalska pozarządowa organizacja działająca na rzecz rozwoju, która wierzy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi milionów ludzi na całym świecie można wspierać rozwój najbiedniejszych populacji.

 

 

deab

 

DEAB to niemiecka organizacja działająca w Baden-Württemberg, zrzeszająca ponad 115 organizacji pozarządowych, które promują rozwój poprzez edukację globalną i lobbing.

 

 

educon

 

EDUCON to czeska organizacja pozarządowa, ułatwiająca rozpowszechnianie istotnych informacji/doświadczeń w Czech i krajach rozwijających się.

 

 

swm

 

SWM Młodzi Światu – to polska organizacja pozarządowa, wysyłająca wolontariuszy do krajów rozwijających się, w których to realizują projekty pedagogiczne, medyczne i budowlane. W Polsce realizuje projekty z zakresu edukacji globalnej skierowane głównie do dzieci i młodzieży.