(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

Dlaczego MCR?

 

 

Chcąc dotrzeć do MAZ z tematami rozwojowymi musimy zadać sobie pytanie: które z tematów rozwojowych powinniśmy do nich zaadresować. W naszych akcjach obraliśmy sobie za cel tematy MCR. Okazało się, że MCR dają nam „ramy” do rozmów na temat indywidualnych sposobów wsparcia światowego rozwoju. Może różne pola działań wynikające z MCR podsuną wam inne grupy docelowe?

 

 

MC… co?

 

MCR to skrót od Milenijnych Celi Rozwoju. Teraz pewnie zastanawiasz się czym są te cele? Nowa Trylogia Milenijna? Cele Banku Milenium? Rządowa inicjatywa promująca rozwój w nowym tysiącleciu? Otóż na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi... Nie!

 

 

Czym są MCR?

 

Lata 60te i 70te XX w. zostały nazwane „dekadami straconymi dla rozwoju”, zaś w latach 90tych odbyło się kilka międzynarodowych konferencji, które podkreśliły potrzebę nowego paradygmatu, aby podjąć działania rozwojowe państw członkowskich ONZ. W marcu 2000 Kofi Annnan, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1997 do 2006, wygłosił raport zatytułowany „My, ludy: Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku", w którym zwrócono uwagę na potrzebę ukierunkowania się na wymierną inicjatywę, do której wszystkie państwa członkowskie zobowiązują przystąpić.

We wrześniu 200, 189 światowych przywódców spotkało się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i przyjęło to, co nazwano Projektem Milenijnym ONZ (zobacz więcej na http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm), zobowiązując tym samym ich kraje do współpracy w duchu partnerstwa w celu zmniejszenia skrajnego ubóstwa i nierówności istniejących w globalnym rozwoju. To właśnie z tego Projektu Milenijnego wywodzą się Milenijne Cele Rozwoju, które pojawiają po raz pierwszy w historii ONZ jako związane z czasem cele mają zostać osiągnięte do końca 2015 roku jak czas celów związanych z określonym terminie 2015 roku.

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) w obejmują  tematy od eliminacji skrajnego ubóstwa do promowania zrównoważonego rozwoju, przechodząc przez promowanie równości płci oraz propagowanie kształcenia dla wszystkich. Zostały one stworzone z jasnych działań i wskazówek, które pomagają rządom  i społeczeństwu dowiedzieć się, co dokładnie należy zrobić na rzecz zwalczania ubóstwa.

Kofi Annan powiedział-w tym czasie:

„Społeczność międzynarodowa właśnie wyszła z ery zobowiązania. Teraz musi wprowadzić erę realizacji, w której zmobilizuje wolę i zasoby potrzebne do spełnienia obietnic."

 

 

 

8 Milenijnych Celów Rozowju

 

MCR_1 MCR_2 MCR_3 MCR_4

MCR_5 MCR_6 MCR_7 MCR_8

 

 

 

Co po 2015?

MCR stracą swoją ważność w 2015 roku. Pewnie teraz zastanawiasz czy jest sens w promowaniu MCR wśród MAZ i innych grup docelowych. My uważamy że tak! W ciągu zaledwie 12 lat, MCR stały się przełomem w historii stosunków międzynarodowych. MCR udowadniają, że zestaw mierzalnych celów i wskaźników może być motorem ludzkiego zrównoważonego rozwoju i zachętą do przyjęcia nowego stylu życia.

W rzeczywistości i jest to niezaprzeczalne MCR generują poziom wsparcia dla likwidacji ubóstwa na świecie bez precedensów. Począwszy od rządów przez społeczeństwo obywatelskie, organizacje międzynarodowe na lokalnych społecznościach skończywszy poparcie społeczne dla polityki rozwoju wzrosło na całym świecie.

Ostatnie lata wykazały również pewne niedociągnięcia w zakresie działań MCR.  Dla niektórych, MCR donatorów agenda, które nie uwzględniają lokalnych kontekstach lub priorytetów krajowych. Dla niektórych MCR są programem donatorów nieuwzględniającym kontekstów lokalnych czy priorytetów krajowych. Inni twierdzą, że istnieją pewne brakujące wymiary w MCR, takie jak prawa człowieka, dobre rządy i jakość kształcenia. Inni krytycy podkreślają, że MCR zaniedbują najbiedniejszych i najbardziej narażonych. Mierząc średni postęp istnieje duże ryzyko, że niektórzy ludzie będą wypadać poza tą „średnią”.

Od 2000 roku świat się zmienia. Gospodarcze, społeczne, środowiskowe i kulturowe wymiary naszego świata pulsują z każda sekundą. Wyzwania rosną: przeludnienie, wzrost gospodarczy, zmiany klimatyczne, równouprawnienie, sprawiedliwość, prawa człowieka... rozwiązania tych kwestii nie są jasne dla wszystkich.

Teraz już wiemy, że 8 MCR nie zostaną osiągnięte w 2015 roku. Nie oznacza to jednak że międzynarodowe zaangażowanie na rzecz poprawy wysiłków w celu wyeliminowania skrajnego ubóstwa i promowania rozwoju człowieka maleje - wręcz przeciwnie, debata po 2015 roku już jest w dziennym światowym porządku. Niektóre kluczowe kwestie takie jak chroniczne ubóstwo, zmiany klimatyczne, prawa człowieka, urbanizacja i wzrost gospodarczy, zostały uwzględnione w celu odzwierciedlenia nowego myślenia na temat rozwoju.

Istnieją pewne trendy jakie tematy będą poruszane w dyskusji po 2015 roku dotyczącej MCR: zachowanie MCR z wprowadzeniem niewielkich zmian, ulepszenie ich zawartości i przebudowanie ich, opracowanie zupełnie innych ram projektu o nowej strukturze czy obranie nowych grup docelowych i wskaźników oraz pracowanie nad tymi samymi MCR ale już bez terminu końcowego.

Debata będzie się toczyć. Możemy być z nią na bieżąco dzięki międzynarodowym kampaniom takim jak Beyond 2015. Beyond 2015 to światowa kampania obywatelska, będąca pełnoprawnym następcą ram MCR. Również na tronie www.post2015.org, można znaleźć podstawowe dokumenty i raporty dotyczące badań nad dalszym programem (po 2015roku) MCR.

Program na następne lata na pewno odzwierciedli nowe wyznania rozwojowe w kierunku lepszego świata!

Zapraszamy do wzięcia udziału zarówno w obecnych akcjach MCR jak i w następnych projektach skierowanych do MAZ w podobny sposób do naszego. Próbowaliśmy do nich dotrzeć w rózych miejscach i z powodu różnych okazji np.: w sklepach podczas Świąt Bożego Narodzenia, do podróżujących, w barach i wielu innych nie wspomnianych tutaj miejscach!

W MCR znajdziecie wiele zestawów tematów, które można dopasować do grupy docelowej na wiele różnych sposobów