(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Wrażenia
{DATA PROTECTION DECLARATION}
CONTACT

MCR_3

Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet.

 

 

Cel 3.A.

Wyeliminowanie nierówności między obu płciami w dostępie do szkół na poziomie podstawowym i średnim, najlepiej do 2005 roku, oraz edukacji na poziomie wyższym najpóźniej do 2015 roku.

 

Główny składnik

Dziewczyny mają moc, aby zmienić świat. Efekt dziewczyn jest mocny i zdolny do zmniejszenia ubóstwa na świecie. Tak więc mężczyźni i kobiety muszą iść do kuchni razem. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć równość płci i awans społeczny kobiet.

 

Co osiągnęliśmy do tej pory?

Społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe naciski często spychają kobiety i dziewczęta do najbardziej niekorzystnej sytuacji w społeczeństwie. Dyskryminacja kobiet i dziewcząt jest przykrą rzeczywistością. Przemoc, nierówność usług zdrowotnych, tradycyjne szkodliwe praktyki i dyskryminacja ekonomiczna to tylko niektóre z aspektów tego problemu.

Jaki jest przepis na rzecz promowane równości płci? Edukacja. Wysiłki podejmowane w celu wyeliminowania nierówności płci w szkołach podstawowych i średnich, będą miały bezpośredni wpływ na wzmocnienie pozycji kobiet.

Znaczenie promocji równości płci w celu zwalczania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju jest niezaprzeczalne. Po pierwsze, równość płci jest prawem człowieka. Kobiety mają prawo do życia w godności i warunkach umożliwiających osiągnięcie społecznego i ekonomicznego bezpieczeństwa. Kobiety o dużym awansie społecznym  wspierają zdrowie i wydajność ich rodzin i społeczeństwa.

Istnieją pewne ulepszenia. Jak możemy przeczytać w raporcie MCR 2011, dotyczącego

Oceny Postępu w Afryce w kierunku realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, "kraje afrykańskie wykazały dobry ogólny postęp w dziedzinie awansu społecznego i równouprawnienia kobiet w ostatnich latach. Stosunek dziewcząt do chłopców w szkołach podstawowych zbliża się do osiągnięcia parytetu w prawie każdym kraju, a udział kobiet w parlamentach krajowych afrykańskich kontynuował tendencję wzrostową w 2010 r. "

MDG Monitor for Goal 3

 

Co przekazać MAZ na temat 3 MCR?

Blisko 50% MAZ to kobiety. Cel ten zawiera wielką szansę na dotarcie do tych młodych, odnoszących sukcesy kobiet poprzez specjalne akcje powiązane z tym 3 MCR. Ich przykłady możesz naleźć w naszych przepisach np.: przepis na reklamówki MCR  - torby na zakupy.